Ľudová hudba

Detská ľudová hudba vznikla v Banskej Bystrici v novembri 1979. V tom čase bolo na Slovensku málo detských ľudových hudieb a hlavným cieľom bolo spoluúčinkovanie s DFS RADOSŤ.

DFS Radosť mal pred vznikom detskej ľudovej hudby improvizovaný hudobný sprievod - buď reprodukovanú hudbu alebo v lepšom prípade nepravidelne spoluúčinkujúcu ľudovú hudbu dospelých, čo nebolo ideálne riešenie. Ďalším, nemenej dôležitým zámerom, bola výuka a príprava detí do ľudových hudieb folklórnych súborov v Banskej Bystrici a okolí, čo v priebehu rokov - aj zásluhou detskej ľudovej hudby Radosť - prinieslo svoje ovocie a mnohí muzikanti z Radosti hrávajú v popredných dospelých súborových či samostatných ľudových hudbách.

Repertoár hudby je počas celého obdobia podmienený dramaturgii tanečnej zložky DFS Radosť a v prvom rade sa pripravuje k hudobnému spracovaniu choreografií. Popri tom sa darí nacvičiť aj sólové čísla pre hudbu a pre spevácku zložku, či už spevákov sólistov alebo spevácku skupinu. V posledných rokoch je dôležitá dobrá spolupráca s hudobnou školou, hudba Radosť v súčasnosti pôsobí pri Základnej umeleckej škole Jána Cikkera.

PRVÁ HUDBA 1979-1982

 

Vznikla a pôsobila pri KDPM Banská Bystrica, ktorý zakúpil základné vybavenie pre muziku a vytvoril priestorové podmienky. Hudba za necelý šk. rok bola pripravená na sprevádzanie tanca. V roku 1981 získala 1. miesto na SDFF v Likavke na krajskej sútaži detských ľudových hudieb a v roku 1982 2. miesto na celoslovenskej sútaži v Senci. Muzika účinkovala aj na FSP v Detve a HDST v Heľpe.

 

Zloženie hudby

predníčka Katarína Rychlá, 2. husle Gregor Roletzký, kontry Ján Bulla, cimbal Alena Belohorská, kontrabas Róbert Bučko. V muzike nepravidelne účinkoval Milan Ďuriančík.

DRUHÁ HUDBA 1982-1986

 

V tomto období sa podarilo do muziky získať viac detí. Už v roku 1983 účinkovali na celoslovenskom detskom folklórnom festivale v Prešove s DFS Radosť, kde za hudobný sprievod získali osobitné ocenenie. V roku 1985 získali 2. miesto na krajskej prehliadke detských ľudových hudieb a zúčastnili sa aj celoslovenskej sútaže v Senci v roku 1986. S Radosťou účinkovali v Maďarsku a v Anglicku (1986).

 

Zloženie hudby

predník Erik Wagner, 1. husle František Elias, 2. husle Eva Pelechová, Peter Danko, kontry Martin Šúr, Pavol Hajdu, cimbal Ján Pavlenda a Štefan Holek, kontrabas Miroslav Bezák.

TRETIA HUDBA 1986-1992

 

Dá sa konštatovať, že táto hudba bola najúspešnejšia zo všetkých „šiestich“, mala takpovediac ideálne zloženie - 4 prví a 4 druhí huslisti, 4 kontráši (čo je rarita nielen v detských ľudových hudbách), cimbalista a basista - spolu 14 členov. Repertoár sa postupne rozšíril, okrem hudby k tancom už mali svojich 4 - 5 sólových čísiel muziky i viacej úprav pre spevákov. Veľmi dôležitým momentom bolo, že muzikanti sa naučili celý repertoár naspamäť a mohli sa venovať interpretácii, byť viac uvoľnení a bližšie komunikovať s tancom a dianím na javisku. Viac času ako predtým sa venuje hudobnej improvizácii. Táto hudba získala v júni 1989 hlavnú cenu na celoslovenskej súťaži detských ľudových hudieb v Prešove a úspešne reprezentovala aj na krajskej a celoslovenskej súťaži ĽŠU. So súborom účinkovala v Poľsku a Maďarsku. Hudba pôsobila pri KDPM a ĽŠU Banská Bystrica.

 

Zloženie hudby

predník Branislav Černakovič, 1.husle Michal Gaj, Juraj Gaj, Radovan Čikkel, 2. husle Martina Dubovcová, Martin Medveď (určité obdobie pôsobil aj ako predník), Kristína Murgašová, Ján Slančík, Rastislav Fruhauf, kontry Juraj Chupáč, Monika Tajbošová, Mikuláš Pura, Dagmar Malinovská, cimbal Martin Stanislav ( kratšie obdobie hrala na cimbal aj Lucia Fulmeková), kontrabas Roman Lipták.

ŠTVRTÁ HUDBA 1992-1997

 

Táto muzika počas svojej pôsobnosti nadviazala na vybudovaný štandard v detských hudbách súboru Radosť. Mnohí jej muzikanti sa neskôr výborne uplatnili v hudbách banskobystrických folklórnych súborov. Dvakrát sa úspešne predstavili v Habovke na celoštátnom podujatí mladých ľudových hudieb Staré nôty mladých strún, účinkovali na významných folklórnych festivaloch v Detve, Heľpe a úspešne zvládli aj náročnejšie sólové muzikantské čísla. Veľkým prínosom bolo vytvorenie a zachovanie podmienok pre pravidelnú činnost v ZUŠ Jána Cikkera hlavne zásluhou riaditela školy Róberta Tatára.

 

Zloženie hudby

predník Peter Takáč, 1. husle Katarína Kováčiková, Mirka Čikkelová, Zuzka Kozárová, Michal Holéczy, 2. husle Janka Ambrózová, Zuzka Bučková, Janka Kozáková, kontry Janka Kasarová, Marián Pánis, Matúš Steinsdorfer, cimbal Vlado Homola, Oldo Kozlík, kontrabas Michal Špirka. Hudba pôsobila pri Junior CVČ a ZUŠ Banská Bystrica.

PIATA HUDBA 1997-2003

 

Začala pôsobiť práve v roku 25. výročia vzniku DFS Radosť a odohrala aj premiérové predstavenie k 30. výročiu vzniku súboru v novembri 2002. Účinkovala dvakrát v Habovke, získala 2x prvé a raz 3. miesto na Ponickej fujarke, druhé na krajskej súťaži hudobného folklóru v kategórii detských ľudových hudieb. So súborom Radosť absolvovala zahraničné zájazdy do Ukrajiny a Talianska.

 

Zloženie hudby:

 • Mirka Brťková - predníčka

 • Patrícia Mikulášová - 1. husle, určité obdobie pôsobila aj ako predníčka

 • Beata Bieliková, Martin Pecník - 1. husle

 • Lenka Kostková, Tomáš Macík - 2. husle

 • Milotka Šúrová, Tomáš Resutík, Zdenko Ondrejka - kontry

 • Janka Maková - cimbal

 • Branislav Bielik - kontrabas

ŠIESTA HUDBA 2003-2009

 

Vznikla už v októbri 2003 a s mnohými zmenami a hlavne odchodmi mladých muzikantov pôsobila v školskom roku 2003/2004 skôr sporadicky a nepravidelne. Z tohto dôvodu išla na najvýznamnejší zahraničný zájazd DFS Radosť do Taiwanu v roku 2004 predchádzajúca muzika s predníkom Petrom Takáčom. Na celosvetovom folklórnom festivale v meste I Lan účinkovalo asi 50 súborov zo všetkých kontinentov sveta, trval asi dva mesiace a súbor Radosť tam účinkoval celý mesiac s 28 celovečernými vystúpeniami a hodinové vystúpenie mal aj v taiwanskej televízii.

Nová hudba svoju pravidelnú nácvikovú činnosť začala až od septembra 2004. Od marca 2005 mala potrebnú zostavu 9 členov a v základnej podobe zvládnutých 5 hudobných spracovaní k tancom súboru Radosť. V auguste 2006 muzika absolvovala so súborom Radosť zájazd v Taliansku, Švajčiarsku a Francúzsku. Posledné úspešné zahraničné vystúpenia boli v roku 2009 v ČR - Lázne Belohrad a v Tulcei - Rumunsko, kde súbor získal zlatú medailu.

 

Zloženie hudby:

 • Diana Jeleňová - 1. husle / ukončila činnosť k 1.9.2007

 • Katarína Balleková - 1. husle

 • Šimon Vetešík - 1. husle / od 09/2007

 • Dorota Jasenská - 2. husle

 • Marek Mak - 2. husle

 • Veronika Smrtníková - 2. husle / ukončila činnosť k 09/2006

 • Beata Šajgalíková - 2. husle / účinkovala asi dva mesiace v roku 2007 - ukončila činnosť

 • Matúš Fašang - kontry

 • David Mesároš - kontry / ukončil činnosť k januáru 2008

 • Patrícia Dudíková - cimbal

 • Matúš Barla - kontrabas / najmladší člen hudby, prišiel v marci 2005 ukončil činnosť v júni 2005

 • Veronika Pavčíková - kontrabas / ukončila činnosť k marcu 2008

SIEDMA  HUDBA 2009-2014

V roku 2011 hudba získala na Ponickej fujarke 2. miesto s kategórii ľudových hudieb. V roku 2012 postúpila ľudová hudba z okresnej prehliadky Ponická fujarka na krajskú v Kokave nad Rimavicou a v silnej konkurencii detských a mládežníckych ľudových hudieb z Banskobystrického kraja získala bronzové pásmo. Zúčastnila sa aj zájazdu v Macedónsku na festivale v Ohride. Úspešné bolo účinkovanie na 47. ročníku HDSaT v Heľpe.

 

Zloženie hudby (pri 40. výročí DFS Radosť v roku 2012)

 • Dorota Jasenská - predníčka (z predchádzajúcej muziky)

 • Eva Jelínková - 1 husle

 • Lucia Oravkinová - 2 husle

 • Juraj Ovšák - 1 husle

 • Juraj Pecník - 1 husle

 • Ján Repka - husle, píšťala

 • Zuzana Lichá - cimbal

 • Marek Mak - kontry (z predchádzajúcej muziky)           

 • Kristián Mušuka - kontrabas

 

Poznámky:

 • v školskom roku 2009/2010 bolo zloženie hudby nasledovné: husle - Lucia Oravkinová, Eva Jelínková, Simona Lóšková, Lukáš Purgat, Anna Purgatová, cimbal - Jakub Babjak a Daniela Pavlovová, Michal Babjak - kontrabas, Kamila Lóšková - spev. Hudba v tomto zložení hrala len tento šk. rok a v rámci ZUŠ.

 • v rokoch 2012/13 hral v muzike aj Alexander Botoš -  kontry, violončelo

 • v školských rokoch 2014/15 a 2015/16 hrala ľudová hudba prakticky len na podujatiach ZUŠ (hudbu v tom čase viedli Pavol Martinka a Zuzana Holíková).

ÔSMA HUDBA OD 2016

 

Po určitej prestávke začala intenzívnejšie pracovať v novom zložení od septembra 2016 pri ZUŠ J.Cikkera v Banskej Bystrici. Najskôr sa zamerala na sólové čísla muziky a spevákov, od roku 2017 už začala nacvičovať hudbu k tancom DFS Radosť s tým, aby v júli 2017 mohla sprevádzať tanečníkov na folklórnom festivale vo Fínsku. Účinkovala hlavne na školských koncertoch, na vianočných podujatiach a v apríli 2017 získala druhé miesto so svojimi speváčkami na Ponickej fujarke. Sprevádzala aj spevácku skupinu a sólové speváčky z DFS Radosť, ktoré získali jedno prvé a dve tretie miesta. 

 

Zloženie hudby

 • Ján Repka - 1. husle a predník

 • Juraj Pecník - 1. husle a predník

 • Lucia Václavíková - 1. husle

 • Bianka Rusnáková  - 2. husle

 • Johanka Šávoltová - 2. husle

 • Zuzana Lichá - cimbal

 • Adam Pecník - cimbal

K 1.9.2017 svoju činnosť v ľudovej hudbe ukončili Ján Repka a Lucia Václavíková. Od tohto termínu nastúpili noví členovia hudby Tereza Kybová a Jozef Hronček (účinkoval len do januára 2018). K 1.10.2018 začala v ľudovej hudbe účinkovať Miroslava Kováčiková.

Na okresnej prehliadke hudobného folklóru O Ponickú fujarku získala hudba v roku 2018 druhé miesto a v roku 2019 prvé miesto v kategórii ľudové hudby a druhé miesto získali speváčky z hudby v kategórii skupinový spev.

Zloženie hudby:

 • Juraj Pecník  - 1. husle, predník

 • Tereza Kybová - 1. husle

 • Miroslava Kováčiková  - 1. husle

 • Bianka Rusnáková - 2. husle

 • Johanka Šávoltová - 2. husle

 • Zuzana Lichá - cimbal

 • Adam Pecník - cimbal

 • Rudolf Veselovský - kontrabas​

Created by Zuzana Tokárová 2013

Edited by Iveta Pisárová 2019

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now